Category Archives: Tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

đơn vị cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học
Bộ Giáo dục – Đào tạo đã công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam năm 2021. Có 17 đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 134 cơ sở giáo dục đại học được cấp chứng chỉ công nghệ thông tin; 43 sở GD-ĐT có trung tâm sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin; 5 đơn vị được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ; 7 đơn vị được cấp chứng chỉ tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.…

17 trường Đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 năm 2021

trường được cấp chứng chỉ B1
Nếu bạn đang thắc mắc các đơn vị nào được cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 tại Việt Nam hay những địa điểm đăng ký thi chứng chỉ B1 hợp lệ thì bài viết này, UB Academy dành cho bạn. Danh sách Các đơn vị cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 tại Việt Nam Theo quy định, trước đây thì chỉ có 10 trường được cấp chứng chỉ B1.…