Nhận biết chiêu trò gian lận trong phân tích Báo cáo tài chính

Để hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp, cách phổ biến nhất là thông qua phân tích báo cáo tài chính. Tuy nhiên, bằng nhiều chiêu trò gian lận báo cáo tài chính; bộ phận kế toán có thể làm thay đổi diện mạo tình hình tài chính của doanh nghiệp tích cực hoặc tiêu cực hơn, tùy vào mục đích từng thời điểm.…