Cách sử dụng hàm COUNT trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Hàm COUNT là một hàm rất quan trọng trong SQL Server để thực hiện các tính toán, xử lý, phân tích dữ liệu. Các tính toán thường gặp là đếm số lượng bản ghi theo ngày dữ liệu, đếm số lượng khách hàng theo ngày gia nhập, đếm số lượng giao dịch theo các chiều phân tích khác nhau. Hàm COUNT có một số cách thức sử dụng cần lưu ý, đặc biệt khi làm việc với dòng bị NULL. Các bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây.

Mô tả

Hàm COUNT trong SQL Server dùng để đếm số lượng bản ghi (dữ liệu, hàng) có trong một bảng dữ liệu.

Đếm số lượng bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó trong bảng dữ liệu theo một cột hoặc một số cột sau câu lệnh SELECT.

Cú pháp hàm COUNT() trong SQL Server

SELECT COUNT(Column)
FROM table_name
[WHERE dieukien];

hoặc
SELECT COUNT(*)
FROM table_name
[WHERE dieukien];

Ý nghĩa của các biến

  • Column: cột hoặc giá trị tính toán, biểu thức mà bạn muốn đếm
  • table_name: bảng dùng để lấy bản ghi. Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
  • dieukien: tùy chọn. Điều kiện mà bản ghi phải đáp ứng để được chọn.

Lưu ý khi sử dụng hàm COUNT:

Khi sử dụng cú pháp COUNT theo tên cột thì sẽ loại trừ bản ghi bị NULL không đếm.

Lưu ý: Chúng ta thường sử dụng COUNT kết hợp với DISTINCT để tìm ra duy nhất các đối tượng cần đếm.

Chúng ta cũng sử dụng COUNT(*) để đếm tất cả các bản ghi, bao gồm cả bản ghi NULL

Ví dụ 1:

Đếm số lượng khách hàng có trong bảng SaoKeTGTK_20170922

SELECT COUNT(DISTINCT(MaKH))

AS SO_LUONG_KHACH_HANG

FROM INTERFACE.dbo.SAOKE

Đếm số lượng khách hàng theo từng chi nhánh có trong bảng SaoKeTGTK_20170922

SELECT MaPGD, COUNT(DISTINCT(CUS_ID))

AS SO_LUONG_KHACH_HANG

FROM INTERFACE.dbo.SAOKE

GROUP BY MaPGD

Ví dụ 2:

Ta phải quản lý Sao kê tài khoản tiết kiệm của một quỹ Tài chính. Do số lượng tài khoản tiết kiệm rất lớn lên đến hàng triệu tài khoản, và ngày nào chúng ta cũng phải quản lý danh sách này. Chúng ta không thể SELECT toàn bộ bảng dữ liệu và đợi SQL Server load hết dữ liệu và xem có bao nhiêu rows. Vậy nên, chúng ta có thể sử dụng hàm COUNT() để có thể đếm xem hàng ngày chúng ta nhận sao kê của bao nhiêu tài khoản như sau:

Cach su dung ham COUNT trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education_2

Bài viết này là một phần trong Series “Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu cùng chuyên gia MasterMOS”. Bạn hãy vào click vào link để xem toàn bộ Series bài viết, dễ dàng làm chủ SQL để xử lý, phân tích dữ liệu lớn cùng chúng tôi nhé.

Để tham dự khoá học SQL, tham khảo tại đây