NỘI DUNG KIẾN THỨCBASICEXPERTMASTER
Trình độ quy đổi theo chuẩn quốc tế MOS của hãng MicrosoftMOS Specialist>MOS Expert>MOS Master
Số lượng bài học (gồm video, tài liệu và bài tập thực hành)70 bài 155 bài 355  bài
Tổng thời gian các bài giảng8 h17 h37 h
Thời gian học tập1 năm1.5 năm2 năm
Hỗ trợ 1 – 1 qua Zalo, Facebook
Hiểu Giao diện Excel và các thao tác cơ bản
Tạo mới văn bản, lưu file, kiểm tra văn bản, tùy chọn Excel Option.
Sử dụng chuột phải với Sheet, nhóm lệnh Clipboard, Font, Aligment
Sử dụng Conditional Formating, tạo bảng Table, Autofill/Fill Series
Sử dụng Sort & Filter, Find & Replace, Go to và Go to Special
Sử dụng PivotTable, Recommended PivotTable. Insert Picture – Shapes – SmartArt. 
Vẽ biểu đồ Chart. Insert Sparklines, Hyperlink, Header & Footer, Text box và Object
Thiết lập khổ giấy, căn lề Themes – Margins – Orientation, Size và Print Area
Dùng Page Breaks và Print Titles, Scale to fit và Sheet Options,Print và Print Preview  
Các loại địa chỉ tương đối, tuyệt đối, hỗn hợp, cách nhập hàm.
Hàm LOGIC: IF, AND, OR, NOT, HÀM LỒNG NHAU.    
Hàm xử lý chuỗi: LEFT, MID, RIGHT, TRIM, UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEN
Hàm tính toán: SUM, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, AVERAGE, MIN, MAX, SUMIF, COUNIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNIFS, AVERAGEIFS
Cách import từ 1 file Text. Get External Data, Sort & Filter, Text to Columns. Remove Duplicate, Data Validation. Sub Total và Group, Ungroup.
Sử dụng Comment, View, Show, Zoom, Freeze Panes, Split, New Windows. 
Tab DEVELOPER, giới thiệu về Macro, VBA. Tùy biến Ribbon và Quick Access ToolbarX  
Mô hình dữ liệu để quản lý dữ liệu và làm báo cáo tự động với ExcelX
Các kiểu dữ liệu và cách nhập dữ liệu chuẩn trên ExcelX
Nhập dữ liệu với Recommend List, Fill Handle, Auto Fill, Fill Series, Flash Fill, Custom List.X
Nhập dữ liệu nâng cao với Data ValidationX
Các công thức thường dùng trong quản lý dữ liệu và làm báo cáoX
Cách sử dụng công thức mảng, cách đặt tên vùng, sheet dữ liệuX
Hàm PROPER, FIND, SUBSTITUE, SEARCH, REPLACE, LEN, SUMPRODUCTX
Hàm VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH, OFFSET, INDIRECT, CHOOSE, ROW, COLUMN, SMALL, LARGE, RANKX
Sắp xếp và lọc dữ liệu nâng cao trong ExcelX
Trình bày báo cáo trực quan thông qua biểu đồX
Tổng hợp, trình bày dữ liệu nâng cao với Pivot TableX
Tạo biểu đồ dạng Pivot Chart, tạo bộ lọc dạng Slicers và TimelineX
Sử dụng Conditional Formating nâng caoX
Bảo mật trang tính trong ExcelX
3 loại báo cáo trên Excel: MI Report, Interactive Dashboard, Static DashboardXX
Tư duy xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu – làm báo cáo Dashboard trên ExcelXX
15 bước cần thực hiện để làm báo cáo Dashboard; Ma trận chỉ tiêu – chiều phân tích; Các hướng phân tích nên đưa lên báo cáo DashboardXX
Phác thảo báo cáo đầu ra trên Excel để làm báo cáo DashboardXX
Chuẩn bị dữ liệu để làm báo cáo Dashboard với nhiều nguồn khác nhauXX
Kết hợp các hàm để tính toán linh hoạt: SUMIFS, INDEX, MATCH, COUNTIFSXX
Một số công cụ trực quan dữ liệu trong làm báo cáo DashboardXX
Nguyên tắc lựa chọn biểu đồ để làm báo cáo DashboardXX
Kỹ thuật vẽ, tùy biến biểu đồ Excel, cách vẽ các loại biểu đồ mà Excel không có sẵnXX
Kỹ thuật tạo biểu đồ động với Form Control – làm báo cáo Dashboard tương tácXX
Tư duy thiết kế, bố cục, lựa chọn font chữ, màu sắc, thực hành phối màu, tạo ThemesXX
Thực hành làm báo cáo Dashboard động với Form Control – định kỳ báo cáo thángXX
Thực hành làm báo cáo Dashboard động với Pivot Table – định kỳ báo cáo ngàyXX
Thực hành làm báo cáo Dashboard tĩnh, in báo cáo ra PDF – đinh kỳ báo cáo tuầnXX
Thực hành làm báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết (không lên Dashboard)XX
Giá trị khóa học          736.000      1.872.000      3.808.000 
Học phí ưu đãi mùa dịch (SALE 50%)          184.000         384.000         784.000