Tag Archives: thi vào ngân hàng

Quan hệ Khách hàng – Bộ đề thi thử vào Ngân hàng mới nhất

Quan hệ Khách hàng là gì? Quan hệ khách hàng là một trong những vị trí phổ biến trong ngân hàng. Người làm vị trí Quan hệ khách hàng hay nhiều ngân hàng còn gọi là với cái tên khác là RM, Cán bộ Khách hàng ….…