Tag Archives: ngân hàng tuyển dụng

Rủi ro khách hàng vay vốn và dấu hiệu nhận biết

rủi ro khách hàng vay vốn
Chuyên viên Tín dụng mỗi Ngân hàng luôn có cơ hội gặp gỡ nhiều khách hàng vay vốn từ cá nhân nhỏ lẻ đến doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, không phải lúc nào những vị khách của bạn cũng là những vị “khách tốt”.…

Quan hệ Khách hàng – Bộ đề thi thử vào Ngân hàng mới nhất

Quan hệ Khách hàng là gì? Quan hệ khách hàng là một trong những vị trí phổ biến trong ngân hàng. Người làm vị trí Quan hệ khách hàng hay nhiều ngân hàng còn gọi là với cái tên khác là RM, Cán bộ Khách hàng ….…

Phân tích Báo cáo tài chính – 4 căn cứ xác định dòng tiền

Trong Phân tích Báo cáo tài chính, dòng tiền được xem là yếu tố gắn liền với Doanh nghiệp suốt thời gian kinh doanh. Trong phần nghiệp vụ Ngân hàng của Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, bạn sẽ cần hiểu về dòng tiền và cách xác định dòng tiền Doanh nghiệp.…