Tag Archives: luyện thi Ngân hàng

Các bước trong Quy trình bao thanh toán là gì?

quy trình bao thanh toán
Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận tại hợp đồng mua bán.…

Rủi ro khách hàng vay vốn và dấu hiệu nhận biết

rủi ro khách hàng vay vốn
Chuyên viên Tín dụng mỗi Ngân hàng luôn có cơ hội gặp gỡ nhiều khách hàng vay vốn từ cá nhân nhỏ lẻ đến doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, không phải lúc nào những vị khách của bạn cũng là những vị “khách tốt”.…

Phân tích Báo cáo tài chính – Cảnh báo nguy hiểm

phân tích báo cáo tài chính
Một số lưu ý khi đọc báo cáo tài chính hay phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là rất cần thiết cho các nhà đầu tư nói chung; và nhân viên Ngân hàng nói riêng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số dấu hiệu; mánh khoé của các chủ Doanh nghiệp trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính nhằm đánh lừa chuyên viên ngân hàng trong quá trình tiếp cận thông tin.…

Bảng đánh giá Phỏng vấn Ngân hàng

Bảng đánh giá Phỏng vấn
Khi phỏng vấn, mỗi Ngân hàng sẽ có một mẫu đánh giá phỏng vấn khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt không quá lớn. Bạn hoàn toàn có thể tham khảo mẫu đánh giá phỏng vấn chung dưới đây do UB Academy tổng hợp.…

Một số câu trắc nghiệm kế toán ngân hàng

trắc nghiệm kế toán ngân hàng
Nghiệp vụ kế toán Ngân hàng là yêu cầu bắt buộc đối với những ứng viên ứng tuyển vị trí này. Hãy thử làm những câu hỏi trắc nghiệm kế toán ngân hàng dưới đây để đánh giá năng lực của bản thân. …