Tag Archives: lỗi sai khi thẩm định hồ sơ tín dụng

Các lỗi sai thường gặp khi Thẩm định Hồ sơ tín dụng

lỗi sai thẩm định hồ sơ tín dụng
Sau một thời gian làm việc tại bộ phận Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán nội bộ Ngân hàng, bạn hoàn toàn có thể nhận ra những lỗi sai thường gặp khi thẩm định hồ sơ tín dụng. Tuy nhiên, đối với nhân viên mới, hay thậm chí là những chuyên viên có kinh nghiệm, việc này cũng có thể trở thành rào cản lớn trong công việc.…