Tag Archives: kiến thức Ngân hàng

Hệ thống SWIFT là gì?

hệ thống SWIFT
SWIFT (Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication) là Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế; được thành lập cách đây hơn 35 năm với 239 Ngân hàng trên 15 nước tham gia. Hiện nay, SWIFT đã liên kết hơn 9.000 tổ chức tài chính trên 209 quốc gia và vùng lãnh thổ.…

Phần mềm Core Banking T24 và những thông tin liên quan

core banking T24
Hiện nay, nhiều Ngân hàng đang sử dụng phần mềm Ngân hàng T24 (T24 Core Banking). T24 là Phần mềm chuyên dụng về quản lý hoạt động Ngân hàng của Công ty Temenos (Thụy Sĩ – Công ty phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng).…

Incoterms 2020 – So sánh trách nhiệm của bên bán và bên mua

incoterms 2020 trách nhiệm bên bán và bên mua
Incoterms 2020 là một bộ quy tắc toàn cầu với chức năng hướng dẫn bên bán và bên mua trong việc soạn thảo và thực hiệp hợp đồng vận chuyển hàng hóa thương mại quốc tế. Phiên bản mới nhất của bộ quy tắc đi vào hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và bao gồm 11 điều khoản riêng biệt, với một số điểm sửa đổi đáng lưu ý.

URR 725 có gì mới?

URR 725
Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân hàng Ấn bản ICC số 725 (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursement – URR 725) có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/10/2008 thay cho URR 525. URR 725 có gì mới so với URR 525 là câu hỏi mà những người thực hành LC ở các Ngân hàng quan tâm.…