Tag Archives: kiến thức Ngân hàng

Phân loại thư tín dụng L/C đặc biệt

LC đặc biệt
Thư tín dụng (Letter of Credit – L/C) là thư do ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người nhập khẩu, cam kết với người bán về việc thanh toán một khoản tiền nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, nếu người bán xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ, đúng theo quy định trong LC.…

Các bước trong Quy trình bao thanh toán là gì?

quy trình bao thanh toán
Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận tại hợp đồng mua bán.…

Bộ nguyên tắc 5C trong Tín dụng là gì?

nguyên tắc 5C
Nguyên tắc 5C trong tín dụng (Five Cs of Credit) – một trong những nhóm chỉ số quan trọng khi tiến hành thẩm định tín dụng một hợp đồng vay vốn.
Capacity – Cash flow (Năng lực – Luồng tiền dự tính trả nợ) Yếu tố được coi là quan trọng nhất trong nguyên tắc 5C trong Tín dụng.…

Khối Nguồn vốn Ngân hàng TMCP làm những công việc gì?

Khối Nguồn vốn Ngân hàng
Đã nghe nhiều về vị trí tuyển dụng ở Khối Nguồn vốn (Treasury) của Ngân hàng TMCP, nhưng bạn đã thực sự hiểu chuyên viên ở Khối nghiệp vụ này cần làm những công việc gì mỗi ngày? Vậy thì bài viết dưới đây dành cho bạn, để tìm hiểu về công việc của Khối Nguồn vốn tại một Ngân hàng TMCP cơ bản. …

Phân tích Báo cáo tài chính – Cảnh báo nguy hiểm

phân tích báo cáo tài chính
Một số lưu ý khi đọc báo cáo tài chính hay phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là rất cần thiết cho các nhà đầu tư nói chung; và nhân viên Ngân hàng nói riêng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số dấu hiệu; mánh khoé của các chủ Doanh nghiệp trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính nhằm đánh lừa chuyên viên ngân hàng trong quá trình tiếp cận thông tin.…