Tag Archives: CIP là gì

Điều kiện thương mại quốc tế – Incoterms CPT, CIP, CFR, CIF

incoterms
Điều kiện thương mại quốc tế (viết tắt: Incoterms) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms) CPT, CIP, CFR, CIF sẽ được làm rõ trong bài viết dưới đây.…