-40%

VBA Excel Expert Class For Banking

1.800.000

Học VBA Excel qua 100 ví dụ sẽ giúp bạn có kỹ năng điều khiển Excel tự động làm các công việc có tính lặp đi lặp lại trong Excel, giúp tăng năng suất và hiệu quả công việc văn phòng.

Mô tả

Mô tả khóa học ” VBA Excel Expert Class For Banking”

 • Bạn muốn điều khiển Excel để tự động làm những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày?
 • Hãy tham dự khóa học để nhanh chóng làm chủ công cụ tự động hóa tuyệt vời này.
 • Khóa học đã được triển khai tại nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính hàng đầu Việt Nam.
 • Khóa học với hơn 100 ví dụ ứng dụng trong thực tế.

Mục tiêu của khóa học “VBA Excel Expert Class For Banking”

 • Giúp học viên làm chủ được kỹ năng tự động hóa Excel thông qua ngôn ngữ VBA
 • VBA – Visual Basic For Application là ngôn ngữ tích hợp sẵn trong bộ công cụ Microsoft Office.
 • Giảm thiểu tối đa các thao tác thủ công, lặp đi lặp lại, tiết kiệm nhiều thời gian xử lý công việc.
 • Tự tin làm chủ những đoạn code đầu tiên trong cuộc đời một cách đơn giản, bài bản.
 • Các ví dụ thực tế trong khóa học làm theo tư duy của người làm nghiệp vụ nên rất dễ hiểu và ứng dụng.
 • Trở thành ngôi sao trong mắt đồng nghiệp và Sếp.
 • Tăng thu nhập của bạn nhờ thành thạo các kỹ năng chuyên sâu sau khóa học.

Ai nên học khóa VBA Excel

 • Cán bộ thuộc các bộ phận làm báo cáo, số liệu, muốn tự động hóa Excel.
 • Các học viên muốn nâng trình độ Excel lên một tầm cao mới.
 • Các bạn sinh viên đam mê công nghệ, mong muốn làm chủ kiến thức mới.
 • Tất cả những ai muốn cải tiến hiệu suất làm việc của mình.

Các công cụ sẽ sử dụng trong khoá VBA Excel

 • Microsoft Excel 2016: Quản trị dữ liệu, tính toán tổng hợp với các hàm mạnh mẽ,..
 • Microsoft Visual Basic 7.0: Công cụ được tích hợp sẵn khi cài đặt phần mềm Microosft Office.

Các kết quả đầu ra của khóa học “VBA Excel Expert Class For Banking”

 • Viết chương trình điều khiển phần mềm Excel (Application), điều khiển các file Excel (Workbook).
 • Điều khiển các Sheets, Worksheets, các vùng dữ liệu Range và ô dữ liệu Cells.
 • Viết các công thức đẩy vào Excel từ VBA.
 • Biết cách làm 1 chương trình tự động hóa với Excel VBA từ đầu tới cuối.
 • Tổng hợp dữ liệu tự động hàng loạt.
 • Tách file dữ liệu tự động hàng loạt.
 • Gửi email tự động kèm nhiều hình ảnh, nhiều file đính kèm.
 • Kết hợp VBA Excel và SQL Server để tối ưu việc làm báo cáo tự động.
 • Xử lý dữ liệu lớn lên đến hàng trăm triệu dòng nhờ SQL và VBA.
 • Sử dụng VBA Excel kết hợp với các phần mềm khác trong bộ Office. Ví dụ Outlook, Word, Powerpoint.
 • Sử dụng VBA Excel kết hợp với việc mở các trang Web, download dữ liệu từ Google Sheet một cách tự động.
 • Tạo ra được các hàm do người dùng tự định nghĩa User Define Function.
 • Tạo ra được các Form tương tác với người dùng User Form.
 • Và nhiều ứng dụng thú vị khác các bạn có thể tham khảo trong phần Các ví dụ của khóa học này…

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học VBA Excel

 • Học viên có máy tính cá nhân, Laptop
 • Máy tính học viên có cài Microsoft Excel từ 2013 trở lên.
 • Khuyến khích phiên bản 2016, 2019, hoặc Microsoft 365

Nội dung chi tiết khóa học “VBA Excel Expert Class For Banking”

Chương 1: Giới thiệu khóa học “VBA Excel Expert Class For Banking”

 Bài 1  Giới thiệu toàn bộ nội dung khóa học bao gồm phần cơ bản và nâng cao
 Bài 2  Giới thiệu các tài liệu đính kèm khóa học
 Bài 3  Giới thiệu riêng về nội dung khóa học cơ bản
 Bài 4  Download tài liệu đính kèm khóa học
 Bài 5  Nhóm Facebook hỗ trợ học viên
 Bài 6  Số Zalo hỗ trợ trực tiếp từ Giảng viên

Chương 2: Giới thiệu về VBA Excel và các kết quả đầu ra của VBA

 Bài 1  Giới thiệu về ngôn ngữ Visual Basic
 Bài 2  Visual Basic For Application và khi nào bạn nên dùng VBA
 Bài 3  Ứng dụng thứ 1 của VBA: Các chương trình tự động hóa Excel thông qua Sub
 Bài 4  Ứng dụng thứ 2 của VBA: Viết Hàm do người dùng tự định nghĩa User Define Function
 Bài 5  Ứng dụng thứ 3 của VBA: Tạo Form giao diện tương tác với người dùng User Form

Chương 3: Làm quen với Macro trong Excel VBA và môi trường làm việc của Visual Basic Editor (VBE)

 Bài 1  Mở Tab Developer để làm việc với các tính năng của VBA
 Bài 2  Sử dụng tính năng Record Macro để tìm hiểu về Sub
 Bài 3  Giới thiệu về công thức dạng R1C1 và ứng dụng trong Excel VBA
 Bài 4  Thiết lập thống nhất các thư mục trên máy tính để thực hành với Excel VBA
 Bài 5  Save As Excel file thành Excel Macro File để chứa code VBA
 Bài 6  Thiết lập Macro Security để chạy file có chứa Macro
 Bài 7  Sắp xếp màn hình Excel và VBE để xem code được tự sinh ra với Macro Recorder
 Bài 8  Dùng Macro Record ghi Macro một ví dụ lọc dữ liệu tự động
 Bài 9  Sơ đồ hình cây các thành phần của VBA Excel
 Bài 10  Làm quen với môi trường làm việc của Visual Basic Editor (VBE)

Chương 4: Học VBA Excel bài bản – Những nguyên tắc, khái niệm quan trọng

 Bài 1  Viết Code VBA – Những khái niệm cơ sở
 Bài 2  Cách viết câu lệnh khai báo, câu lệnh gán dữ liệu và câu lệnh thực thi trong Excel VBA
 Bài 3  Cách viết thủ tục dạng Sub, dạng Function và Property trong Excel VBA
 Bài 4  Cách đặt tên trong VBA và khái niệm về Phạm vi hoạt động của biến và thủ tục

Chương 5: Các đối tượng, phương pháp, thuộc tính và sự kiện của đối tượng trong Excel VBA

 Bài 1  Hệ thống các đối tượng trong Excel VBA (EXCEL OBJECT MODELS)
 Bài 2  3 điểm cần ghi nhớ về đối tượng: Thuộc tính (Property), Phương thức (Methods) và Sự kiện (Event)
 Bài 3  Hiểu rõ hệ thống các đối tượng qua ví dụ cách điền giá trị vào một ô dữ liệu bằng Excel VBA – phần 1
 Bài 4  Cách điền giá trị vào ô dữ liệu bằng Excel VBA – phần 2
 Bài 5  Cách điền giá trị vào ô dữ liệu bằng Excel VBA – phần 3

Chương 6: Đối tượng Application trong VBA Excel và các ví dụ minh họa

 Bài 1  Các thuộc tính hay dùng của đối tượng Application và cách sử dụng
 Bài 2  Các phương thức hay dùng của đối tượng Application và cách sử dụng
 Bài 3  Bài tập về nhà 1
 Bài 4  Chữa bài tập về nhà 1 – Record Macro xử lý yêu cầu đề bài
 Bài 5  Chữa bài tập về nhà 1 – Sửa code do Macro sinh ra theo kiến thức VBA đã học

Chương 7: Đối tượng Workbook trong VBA Excel và các ví dụ minh họa

 Bài 1  Minh họa các phương thức và thuộc tính của Workbook qua Macro Recorder
 Bài 2  Giải thích chi tiết các phương thức và thuộc tính của đối tượng Workbook
 Bài 3  5 cách tham chiếu đến một Worbook thông qua VBA
 Bài 4  Đặt tên biến cho Workbook và truy cập Workbook thông qua tên biến
 Bài 5  Truy cập Workbook có chứa dấu tiếng Việt (Workbook được đặt tên tiếng Việt)
 Bài 6  Copy 1 Workbook đang đóng
 Bài 7  Liệt kê danh sách các Workbook đang mở
 Bài 8  Kiểm tra xem Workbook có tồn tại hay không
 Bài 9  Đề bài tập về nhà 2
 Bài 10  Chữa bài tập về nhà 2 – Record Macro xử lý yêu cầu đề bài
 Bài 11  Chữa bài tập về nhà 2 – Sửa code do Macro sinh ra theo kiến thức VBA đã học – phần 1
 Bài 12  Chữa bài tập về nhà 2 – Chạy code VBA theo từng dòng để kiểm tra lại kết quả

Chương 8: Phương pháp VBA mì ăn liền – Cách làm chủ VBA nhanh nhất cho người cần ứng dụng ngay

 Bài 1  Giới thiệu phương pháp VBA mì ăn liền
 Bài 2  Thực hành phương pháp VBA mì ăn liền: Làm ví dụ tách file tự động hàng loạt – phần 1
 Bài 3  Thực hành phương pháp VBA mì ăn liền: Làm ví dụ tách file tự động hàng loạt – Phần 2

Chương 9: Đối tượng Worksheet trong VBA Excel và các ví dụ minh họa

 Bài 1  Minh họa các phương thức và thuộc tính của Worksheet qua Macro Recorder
 Bài 2  Giải thích chi tiết các phương thức, thuộc tính: Thêm mới, copy, active, delete, rename, select của đối tượng Worksheet
 Bài 3  Một số thuộc tính quan trọng của Worksheet
 Bài 4  5 cách tham chiếu đến một Worsheet thông qua VBA
 Bài 5  Tham chiếu đến Worksheet thông qua Code name
 Bài 6  Bài tập về nhà 3
 Bài 7  Chữa bài tập về nhà 3 – Record Macro xử lý yêu cầu đề bài
 Bài 8  Chữa bài tập về nhà 3 – Sửa code do Macro sinh ra theo kiến thức VBA đã học – phần 1
 Bài 9  Chữa bài tập về nhà 3 – Sửa code do Macro sinh ra theo kiến thức VBA đã học – phần 2
 Bài 10  Chữa bài tập về nhà 3 – Chạy code VBA theo từng dòng để kiểm tra lại kết quả

Chương 10: Đối tượng Range trong VBA Excel và các ví dụ minh họa

 Bài 1  Tham chiếu đến các ô dữ liệu Range/Cells, dòng và cột: Rows, Row, Columns, Column, EntireRow, EntireColumn
 Bài 2  Di chuyển và lựa chọn linh hoạt trong sheet: End(), SpecialCells(xlLastCell)
 Bài 3  Tìm dòng cuối cùng có chứa dữ liệu, hiểu chi tiết cách thực hiện
 Bài 4  Tìm dòng cuối cùng, cột cuối cùng có chứa dữ liệu (mở rộng)
 Bài 5  Các thuộc tính hay dùng của đối tượng Range: OFFSET
 Bài 6  Các thuộc tính hay dùng của đối tượng Range: CurrentRegion và Resize
 Bài 7  Các thuộc tính hay dùng của đối tượng Range: Kết hợp OFFSET va Resize
 Bài 8  Các thuộc tính hay dùng của đối tượng Range: Formula và FormulaR1C1
 Bài 9  Các thuộc tính hay dùng của đối tượng Range: Cách AutoFill công thức trong VBA
 Bài 10  Các thuộc tính hay dùng của đối tượng Range: Phân biệt Value và Text
 Bài 11  Các thuộc tính hay dùng của đối tượng Range: Count, Address, Font, Interior
 Bài 12  Các phương thức hay dùng của đối tượng Range: Select, Clear, Cut, Copy, Paste, Delete, PasteSpecial, ClearContens, ClearFormats
 Bài 13  Các phương thức hay dùng của đối tượng Range: AutoFilter và AdvanceFilter
 Bài 14  Đặt công thức tính toán linh hoạt trong Excel VBA thông qua chỉnh sửa công thức có chứa biến

Chương 11: Giới thiệu một số đối tượng khác trong VBA Excel

 Bài 1  Đối tượng Windows, đối tượng ListObject, đối tượng Pivot Table
 Bài 2  Đối tượng ODBC Connection, đối tượng OLEDB Connection
 Bài 3  Sử dụng Object Browser để tra cứu các đối tượng trong VBA Excel

Chương 12: Biến, kiểu dữ liệu và toán tử trong VBA Excel

 Bài 1  Kiểu dữ liệu trong VBA
 Bài 2  Biến trong VBA (biến kiểu dữ liệu Data Type, biến kiểu đối tượng Object)
 Bài 3  Tùy chọn tính năng bắt buộc phải khai báo biến Option Explicit
 Bài 4  Toán tử trong VBA

Chương 13: Vòng lặp trong VBA Excel

 Bài 1  Vòng lặp For Next trong VBA, Exit For – phần 1
 Bài 2  Vòng lặp For Next trong VBA, Exit For – phần 2
 Bài 3  Vòng lặp For Each trong VBA
 Bài 4  Vòng lặp Do-While-Until trong VBA, Exit Do – Phần 1
 Bài 5  Vòng lặp Do-While-Until trong VBA, Exit Do – Phần 2
 Bài 6  Vòng lặp While-Wend trong VBA và tránh lỗi khi viết vòng lặp

Chương 14: Một số lệnh điều kiện và rẽ nhánh thường dùng trong VBA Excel

 Bài 1  Sử dụng MsgBox để tương tác với người dùng
 Bài 2  Sử dụng Inpubox để nhận giá trị người dùng nhập vào
 Bài 3  Khối lệnh With-End With trong VBA
 Bài 4  Giới thiệu cấu trúc các câu lệnh rẽ nhánh IF-THEN, IF-THEN-ELSE, IF-THEN-ELSEIF
 Bài 5  Ví dụ sử dụng IF – Then, IF-THEN-ELSE, IF-THEN-ELSEIF
 Bài 6  Ví dụ sử dụng IF-THEN-ELSEIF-ELSE, so sánh với câu lệnh IF lồng nhau trong Excel

Chương 15: Làm việc với Folder, File trong VBA Excel

 Bài 1  Dùng VBA tạo Folder lưu trữ các file
 Bài 2  Liệt kê danh sách các file Excel đang có trong Folder sử dụng hàm DIR
 Bài 3  Sử dụng GetOpenFileName kết hợp Mảng để lựa chọn các file cần thao tác
 Bài 4  Dùng VBA tạo File Text lưu Log file

Chương 16: Xử lý lỗi & kiểm soát chương trình VBA Excel

 Bài 1  3 loại lỗi trong VBA Excel
 Bài 2  Cách thức sử dụng ON ERROR để xử lý lỗi logic khi chạy chương trình
 Bài 3  Sử dụng đối tượng ERR để hiển thị mã lỗi và mô tả về lỗi
 Bài 4  Sử dụng Exit Sub hoặc IF Err
 Bài 5  Debug chương trình VBA Excel
 Bài 6  6 cách chạy thủ tục trong VBA Excel

Chương 17: Các ví dụ tổng hợp, thực hành để học VBA Excel

Bài 1 Tổng hợp sao kê bảo lãnh – Chỉnh sửa code VBA Excel phần 1
Bài 2 Tổng hợp sao kê bảo lãnh – Chỉnh sửa code VBA Excel phần 2
Bài 3 Tổng hợp sao kê bảo lãnh – Chạy code VBA Excel
Bài 4 Tổng hợp dữ liệu khách hàng – Chạy code VBA Excel
Bài 5  Tách file có chứa Data Validation sử dụng SAVE AS – Chỉnh sửa code VBA Excel
Bài 6  Tách file có chứa Data Validation sử dụng SAVE AS – Chạy code VBA Excel
Bài 7  Copy nhanh hàng nghìn dòng từ hàng sang cột – Chạy code VBA Excel
Bài 8  Tổng hợp dữ liệu sao kê thẻ tín dụng – Chỉnh sửa code VBA Excel
Bài 9  Tổng hợp dữ liệu sao kê thẻ tín dụng – Chạy code VBA Excel
Bài 10  Chương trình xuất file PDF tự động cho nhiều chi nhánh trong ngân hàng – Viết và chạy code VBA Excel

Chương 18: Kỹ thuật tạo biểu đồ động với Form Control trong VBA Excel – ứng dụng xây dựng báo cáo Dashboard tương tác

 Bài 1  Tổng quan về kỹ thuật tạo biểu đồ động với Form Control
 Bài 2  Giới thiệu về Form Controls trong VBA Excel – Active X Controls và Form Controls
 Bài 3  Combo Box – Lựa chọn từ danh sách sổ xuống trong Excel
 Bài 4  Check Box – Lựa chọn Check / Uncheck trong Excel
 Bài 5  Spin Button – Di chuyển đi lên và đi xuống trong danh sách của Excel
 Bài 6  List Box – Lựa chọn từ nhiều giá trị
 Bài 7  Option Button – Lựa chọn 1 giá trị trong nhóm
 Bài 8  Sử dụng Scroll Bar tạo danh sách dữ liệu linh hoạt

Chương 19: 130 ví dụ VBA Excel viết sẵn – Chỉ cần copy/sửa để sử dụng

 Bài 1  130 đoạn code VBA sẵn sàng sử dụng

Chương 20: Giới thiệu phần tiếp theo của khóa học VBA Excel

 Bài 1  Giới thiệu nội dung tiếp theo của khóa học này

Phần 2: Các nội dung kiến thức nâng cao

Chương 21: Giới thiệu khóa học phần nâng cao

 Bài 1  Giới thiệu khóa học
 Bài 2  Các tài liệu đính kèm khóa học
 Bài 3  Nhóm Facebook hỗ trợ học viên MasterMOS
 Bài 4  Số Zalo hỗ trợ học viên của Giảng viên

Chương 22: Ứng dụng VBA Excel gửi email tự động hàng loạt

 Bài 1  Gửi email hàng loạt cơ bản – Email chứa 1 file đính kèm (phần 1)
 Bài 2  Gửi email hàng loạt cơ bản – Email chứa 1 file đính kèm (phần 2)
 Bài 3  Gửi email hàng loạt nâng cao – Email chứa hình ảnh
 Bài 4  Gửi email hàng loạt nâng cao – Email chứa nhiều file đính kèm
 Bài 5  Ứng dụng tổng hợp – Tách file và gửi email full tính năng

Chương 23: 5 ứng dụng VBA Excel tách file tự động

 Bài 1  Tách file ra nhiều sheet dựa vào điều kiện Filter
 Bài 2  Tách file ra nhiều Workbook sử dụng kỹ thuật Copy to new sheet
 Bài 3  Tách file kết quả đích có nhiều sheet và có chứa Data Validation (phần 1)
 Bài 4  Tách file kết quả đích có nhiều sheet và có chứa Data Validation (phần 2)
 Bài 5  Tách fille theo 2 tiêu chí lọc dữ liệu
 Bài 6  Tách fille theo 3 tiêu chí lọc dữ liệu

Chương 24: Ứng dụng VBA Excel đổi tên file Excel hàng loạt

 Bài 1  Ứng dụng đổi tên file Excel hàng loạt trong 1 folder

Chương 25: 8 ứng dụng VBA Excel tổng hợp dữ liệu tự động

 Bài 1  Tổng hợp thông tin ứng viên trong hành chính nhân sự (phần 1)
 Bài 2  Tổng hợp thông tin ứng viên trong hành chính nhân sự (phần 2)
 Bài 3  Tổng hợp chương trình đào tạo trong hành chính nhân sự (phần 1)
 Bài 4  Tổng hợp chương trình đào tạo trong hành chính nhân sự (phần 2)
 Bài 5  Tổng hợp sao kê bảo lãnh trong ngân hàng
 Bài 6  Tổng hợp thông tin khách hàng trong kinh doanh
 Bài 7  Tổng hợp dữ liệu sao kê thẻ tín dụng trong ngân hàng
 Bài 8  Tổng hợp dữ liệu điểm khảo sát chi nhánh trong Quản lý chất lượng
 Bài 9  Tổng hợp nhiều sheet từ nhiều Workbook vào 1 Workbook
 Bài 10  Tổng hợp dữ liệu sử dụng 2 vòng lặp lồng nhau

Chương 26: 2 ứng dụng kết hợp SQL và VBA Excel – xử lý hàng triệu dòng

 Bài 1  Hướng dẫn lấy dữ liệu vào Excel từ Microsoft SQL Server (kết nối ODBC), Microsoft Access
 Bài 2  Hướng dẫn lấy dữ liệu vào Excel từ Microsoft Query với nguồn dữ liệu là SQL Server
 Bài 3  Tách file hàng triệu dòng kết hợp SQL Server và Excel qua kết nối ODBC
 Bài 4  Tách file hàng triệu dòng kết hợp SQL Server và Excel qua kết nối OLEDB

Chương 27: VBA Excel chuẩn hóa file Excel đầu vào để import vào SQL

 Bài 1  Ứng dụng chuẩn hóa file Excel đầu vào để import vào SQL

Chương 28: Dùng VBA Excel tạo báo cáo PIVOT TABLE tự động

 Bài 1  Dùng VBA tạo báo cáo PIVOT TABLE tự động
 Bài 2  Tự động cập nhật dữ liệu mới (Refresh) cho Excel Pivot Table với đoạn code VBA đơn giản

Chương 29: Ứng dụng copy email tự động từ Outlook sang Excel

 Bài 1  Ứng dụng copy email tự động từ Outlook sang Excel

Chương 30: Sử dụng VBA Excel để tương tác với Word và Powerpoint

 Bài 1  VBA Excel và Word – Copy dữ liệu từ Excel sang Word
 Bài 2  VBA Excel và PowerPoint – Copy dữ liệu từ Excel sang PPT

Chương 31: Chương trình VBA Excel tự động load dữ liệu từ Google Sheet xuống Excel

 Bài 1  Chương trình VBA Excel tự động load dữ liệu từ Google Sheet, lưu file Excel

Chương 32: Chương trình VBA Excel tự động mở link file Youtube

 Bài 1  Viết chương trình VBA tự động mở link file Youtube

Chương 33: Cách sử dụng hàm có sẵn và hàm người dùng tự định nghĩa trong VBA Excel

 Bài 1  Hàm do VBA cung cấp sẵn – Built in Function và sử dụng hàm của Excel từ VBA – Excel WorksheetFunction
 Bài 2  Cách viết hàm tự định nghĩa User Define Function trong VBA
 Bài 3  Tạo Add-in lưu các hàm người dùng tự định nghĩa và chạy trên nhiều máy khác nhau
 Bài 4  Một số Add in hữu ích phục vụ công việc (sưu tầm)

Chương 34: Sử dụng User Form trong VBA Excel để nhập dữ liệu, tương tác với người dùng hiệu quả

 Bài 1  Giới thiệu về UserForm và cách tạo UserForm sử dụng Text box, Option Button, combo box để nhập dữ liệu
 Bài 2  Khởi tạo các giá trị ban đầu cho UserForm
 Bài 3  Thiết lập Rule để kiểm tra định dạng dữ liệu nhập vào UserForm
 Bài 4  Ghi dữ liệu từ UserForm xuống Sheet dữ liệu

Chương 35: Các sự kiện VBA Excel hay dùng cho Workbook và Worksheet

 Bài 1  Sự kiện hay dùng cho Workbook
 Bài 2  Sự kiện hay dùng cho Worksheet

Chương 36: Update dữ liệu vào SQL Server bằng câu lệnh VBA Excel

 Bài 1  Kết nối SQL Server và Excel qua VBA ADO – Xem/Thêm/Sửa/Xóa dữ liệu từ VBA vào bảng của SQL Server

Chương 37: VBA Excel tạo mục lục cho Workbook và Worksheet

 Bài 1  Chương trình tạo mục lục tự động cho Workbook và Worksheet

Chương 38: 9 ứng dụng VBA Excel hỗ trợ công việc hàng ngày

 Bài 1  VBA Excel tự động Autofit dòng, cột
 Bài 2  Sử dụng tính năng Text to Column với nhiều cột tự động
 Bài 3  Tạo Folder tự động theo danh sách tại vùng dữ liệu Range
 Bài 4  Xóa nhanh nhiều Sheet theo điều kiện
 Bài 5  Tạo nhiều bảng tính theo tên có sẵn
 Bài 6  Phân chia trang tính theo số lượng cột và dòng cho trước
 Bài 7  Xóa dòng bị blank
 Bài 8  Tách số khỏi chuỗi văn bản
 Bài 9  Unhide tất cả các sheet cùng một lúc

Chương 39: Giới thiệu kiến thức tiếp theo sau khóa học VBA Excel

 Bài 1  Giới thiệu nội dung tiếp theo của khóa học này

Giới thiệu Giảng viên khóa học “VBA Excel Expert Class For Banking”:

 • Ngọc Chiến MasterMOS là chuyên gia đào tạo tin học văn phòng với chứng chỉ MOS Master.
 • Anh có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, phân tích dữ liệu.
 • Anh được tin tưởng đào tạo trong các chương trình tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
 • Các ngân hàng anh đã tham gia giảng dạy: VCB, MBB, LienVietPostBank, NCB, OCB,
 • Các công ty viễn thông anh đã tham gia giảng dạy: Viettel Hà Nội, Ban Kế toán quản trị  – Viettel Group.
 • Các công ty tài chính, chứng khoán anh đã tham gia giảng dạy: công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI.
 • Anh đã giảng dạy cho hàng nghìn học viên, một trong những MOS Master do Microsoft chứng nhận toàn cầu.
 • Anh xây dựng các khóa học biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên gần gũi, dễ tiếp thu.
 • Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“.
 • Anh hiện là Giám đốc của MasterMOS Education.

Các khóa học cùng Giảng viên:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “VBA Excel Expert Class For Banking”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *