Trọn bộ Tài liệu thi VietinBank 2022

399.000

Khoá học” Trọn bộ tài liệu thi VietinBank 2022″ được cung cấp bởi UB Academy – Thành viên của Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam. Khoá học dành cho các bạn muốn ứng tuyển VietinBank.

Mô tả

Mô tả

Mô tả khoá học” Trọn bộ tài liệu thi VietinBank 2022″

 • Khoá học dành cho các bạn sinh viên năm cuối muốn thi tuyển vào Ngân hàng VietinBank
 • Khoá học dành cho các bạn làm trái ngành muốn ứng tuyển vào Ngân hàng VietinBank
 • Khoá học gồm toàn bộ thông tin về các điều kiện để nộp hồ sơ, Kiến thức ôn thi viết môn nghiệp vụ và kinh nghiệm phỏng vấn thực tế từ nhân sự đang làm việc tại VietinBank.

Lợi ích sau khi học khoá học “Trọn bộ tài liệu thi VietinBank 2022”

 • Học viên nắm rõ các điều kiện hồ sơ ứng tuyển, kiến thức trọng tâm thi môn Nghiệp vụ
 • Học viên được học hỏi kinh nghiệm phỏng vấn thực tế từ các nhân sự đang làm việc trực tiếp tại VietinBank
 • Hệ thống kiến thức theo đề cương ôn tập
 • Nắm được các quy định pháp luật về hoạt động Ngân hàng & hoạt động Kế toán – Tín dụng
 • Trang bị các kỹ năng cơ bản phục vụ thi việc thi tuyển VietinBank
 • Hệ thống hóa kiến thức dành riêng cho việc thi tuyển các vị trí tại VietinBank

Nội dung của khoá học “Trọn bộ tài liệu thi VietinBank 2022”

Phần 1: Hướng dẫn nộp hồ sơ 

 • Các vị trí VietinBank thường xuyên tuyển dụng
 • Yêu cầu bộ hồ sơ
 • Các bằng cấp và chứng chỉ hợp lệ
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ

Phần 2: Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi nghiệp vụ và tiếng Anh

Hệ thống trọng tâm toàn bộ kiến thức thi tuyển 

 • Ngân hàng thương mại
 • Tài chính Doanh nghiệp
 • Kế toán Ngân hàng
 • Nghiệp vụ Tín dụng

Hệ thống các Văn bản Pháp luật QUAN TRỌNG :

 • Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010
 • Sửa đổi Luật Tổ chức Tín dụng
 • Thông tư 39/2016 về Cho vay
 • Nghị định 163/2006/NĐ – CP về Giao dịch bảo đảm
 • Thông tư 02/2013 về Phân loại Nợ
 • Hiệp ước Basel II
 • Rủi ro Tín dụng & Thẩm định Tín dụng
 • Luật Doanh nghiệp 2020

PHẦN 3: Kinh nghiệm phỏng vấn

 • Cấu trúc phỏng vấn VietinBank
 • Tổng quát mô hình định hướng hoạt động của VietinBank
 • Các kỹ năng thi tuyển, xây dựng nội dung phỏng vấn theo điểm mạnh từng cá nhân
 • Chia sẻ thực tế của nhân sự VietinBank