-80%

Thẩm định giá Tài sản Đảm bảo trong Ngân hàng

990.000

Khoá học thẩm định tài sản đảm bảo đặc biệt phù hợp với nhân viên ngân hàng đang làm việc tại các vị trí thẩm định, quan hệ khách hàng, phê duyệt tín dụng…

Mô tả

Khoá học “Thẩm định giá tài sản đảm bảo trong ngân hàng” được xây dựng trên cơ sở kiến thức thực tế được đúc kết từ nhiều Ngân hàng khác nhau. Khoá học phù hợp với các học viên đang/chuẩn bị công tác tại các vị trí như: Phòng thẩm định giá, Quan hệ khách hàng (cả cá nhân và doanh nghiệp), Phòng tái thẩm định, Phòng phê duyệt tín dụng tập trung …

Khoá học trang bị đầy đủ các phương pháp định giá phổ thông các Ngân hàng đang áp dụng, đồng thời cung cấp các ví dụ thực tế, cách vận dụng linh hoạt từng phương pháp, quy tắc cho mỗi loại tài sản theo từng trường hợp cụ thể.

Khoá học như một cuốn cẩm nang bỏ túi cho tất cả nhân viên ngân hàng làm việc trong mảng tín dụng. Kiến thức từ khoá học sẽ giúp không chỉ các bạn làm định giá, mà cả các bạn làm quan hệ khách hàng có thể nắm bắt, ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.

Nội dung khoá học thẩm định giá tài sản đảm bảo

Tài liệu khoá học
Slide bài giảng Thẩm định tài sản đảm bảo trong Ngân hàng
Tài liệu tham khảo/định giá mẫu các loại tài sản đảm bảo trong ngân hàng
Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TSĐB và định giá TSĐB
Tài liệu hướng dẫn của một số Ngân hàng liên quan đến việc định giá TSĐB
Chương 1: Ý nghĩa của TSBĐ, vài trò các vị trí và các khái niềm về TSBĐ
Bài 1: Giới thiệu chung về khoá học và ý nghĩa của việc thẩm định TSĐB
Bài 2: Vài trò của các vị trí trong ngân hàng liên quan tới định giá TSBĐ
Bài 3: Các khái niệm về tài sản theo Bộ luật dân sự
Bài 4: Bảo đảm tiền vay là gì? Phạm vi bảo đảm? Hiệu lực của bảo đảm
Bài 5: Một số lưu ý về pháp lý của TSBĐ. Đăng ký GDBĐ và ý nghĩa của đăng ký GDBĐ
Chương 2: Lý thuyết về các phương pháp định giá
Bài 6: Thẩm định giá & các phương pháp thẩm định giá
Bài 7: Các phương pháp thẩm định giá (tiếp)
Chương 3: Thẩm định BĐS thực tế thường gặp của Ngân hàng theo chính sách TSBĐ
Bài 8: Hướng dẫn Định giá TSĐB là đất ở, chung cư, nhà nhiều hộ nhiều tầng
Bài 9: Hướng dẫn thẩm định các loại đất nông nghiệp và tài sản gắn liền với đất
Bài 10: Hướng dẫn thẩm định tài sản gắn liền trên đất (tiếp)
Bài 11: Phân tích Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị của Bất động sản
Chương 4: Định giá BĐS theo từng phương pháp kèm theo biên bản định giá.
Bài 12: Hướng dẫn vận dụng Phương pháp so sánh trực tiếp trong định giá TSĐB
Bài 13: Hướng dẫn vận dụng Phương pháo so sánh trực tiếp trong định giá TSĐB (phần 2)
Bài 14: Hướng dẫn vận dụng Phương pháo so sánh trực tiếp trong định giá TSĐB (phần 3)
Bài 15: Thực hành định giá 01 căn hộ Chung cư và 01 Quyền sử dụng đất.
Bài 16: Hướng dẫn định giá bất động sản bị quy hoạch một phần
Bài 17: Hướng dẫn định giá bất động sản bị quy hoạch (tiếp) và BĐS có đất ở, đất vườn.
Bài 18: Hướng dẫn vận dụng phương pháp chi phí, các quy định về đơn giá chi phí
Bài 19: 03 loại bài tập điển hình áp dụng cho phương pháp chi phí
Bài 20: Hướng dẫn định giá nhà trên đất (đã có và chưa có giấy chứng nhận)
Bài 21: Hướng dẫn vận dụng phương pháp thu nhập trong định giá tài sản
Bài 22: Hướng dẫn vận dụng phương pháp thặng dư và các bài tập thực hành
Bài 23: Hương dẫn vận dụng phương pháp lợi nhuận trong định giá tài sản đảm bảo
Chương 5: Định giá Động sản trong Ngân hàng
Bài 24: Hướng dẫn định giá động sản, phương tiện vận tải đường bộ
Bài 25: Hướng dẫn định giá Máy móc thiết bị và các quy định có liên quan
Bài 26: Hướng dẫn định giá Tài sản đảo bảo là hàng tồn kho