-50%

Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel

(1 đánh giá của khách hàng)

568.000

Quản lý dữ liệu và làm báo cáo trên Excel là một kỹ năng rất quan trọng bạn cần phải thành thạo khi làm chủ Excel. Với khóa học này, MasterMOS Education sẽ hướng dẫn bạn từng bước thành thạo kỹ năng này.

Mô tả

Giới thiệu khóa học Excel nâng cao “Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel”

 • Khóa học “Excel nâng cao – Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel” giúp bạn làm chủ Excel ở mức độ cao cấp.
 • Khóa học cung cấp một hệ thống kiến thức chi tiết, đầy đủ, giúp bạn biết mọi “ngóc ngách” của Excel.
 • Sau khi học xong, bạn sẽ làm được mọi việc với Excel.
 • Khóa học giúp bạn tự tin và tỏa sáng trong công việc.

Đối tượng học viên khoá học “Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel”

 • Học viên đã có thời gian làm việc với Excel từ 6 tháng trở lên,
 • Học viên đã biết cách thức sử dụng Excel ở mức độ cơ bản.
 • Học viên muốn làm chủ Excel ở cấp độ cao hơn, sâu hơn.
 • Học viên muốn ứng dụng Excel để quản lý dữ liệu hiệu quả.

Nội dung tóm tắt khóa học “Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel”

 • Giới thiệu Mô hình để làm báo cáo tự động trên Excel.
 • Sau khi hiểu mô hình, học viên học cách để chuẩn bị dữ liệu trên Excel.
 • Sử dụng các công thức và hàm để tổng hợp dữ liệu,
 • Cách dùng công cụ Pivot Table.
 • Học các kỹ năng vẽ biểu đồ, sử dụng định dạng có điều kiện Conditional Formating.
 • Hiểu đầy đủ về các loại công thức trong Excel, ứng dụng các hàm chuyên sâu.
 • Kết hợp SUMIFS với INDEX và MATCH, kết hợp sử dụng OFFSET, MATCH và COUNTIF…
 • Kỹ năng tùy biến biểu đồ, giới thiệu cơ bản cách làm báo cáo Dashboard.
 • Các ví dụ được minh họa cụ thể trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Bất kỳ học viên của lĩnh vực nào cũng có thể theo học.

Lợi ích sau khóa học “Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel”

 • Học viên tự tin làm các loại báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Học viên có kiến thức nền tảng vững chắc để sẵn sàng học các kỹ năng chuyên sâu
 • Học viên sẵn sàng tham dự khóa học “Xây dựng báo cáo quản trị, báo cáo Dashboard tự động trên Excel”
 • Học viên sẵn sàng tham dự khóa học “Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ thực tế”.

Yêu cầu đầu vào khoá học

 • Học viên có Laptop hoặc Desktop cài sẵn Microsoft Excel phiên bản từ 2013 trở lên.
 • Khuyến khích học viên sử dụng phiên bản Microsoft Excel 2016, 2019, Microsoft 365
 • Khuyến khích học viên đã học khóa “Excel cơ bản – Làm chủ Excel từ A tới Z cho người mới bắt đầu”

Nội dung khóa học “Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel”

Chương 1: Giới thiệu khóa học “Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel”

Bài 1  Giới thiệu khóa học và các tài liệu đính kèm khóa học
Bài 2  Download tài liệu đính kèm khóa học
Bài 3  Nhóm Facebook hỗ trợ học viên
Bài 4  Số Zalo hỗ trợ học viên của Giảng viên

Chương 2: Giới thiệu Mô hình dữ liệu để quản lý dữ liệu và làm báo cáo tự động với Excel

Bài 1  Lớp chọn thời gian báo cáo
Bài 2  Lớp dữ liệu thô
Bài 3  Lớp báo cáo tổng hợp dạng bảng biểu MI (Management Information) Report
Bài 4  Lớp báo cáo dạng biểu đồ, hình vẽ sinh động – Dashboard Report

Chương 3: Các kiểu dữ liệu và cách nhập dữ liệu chuẩn trên Excel

Bài 1  Các kiểu dữ liệu trên Excel
Bài 2 Nhập dữ liệu chuẩn dạng chữ, dạng số, dạng ngày giờ
Bài 3 Nhập dữ liệu chuẩn dạng phân số, dạng phần trăm
Bài 4 Nhập dữ liệu kiểu tùy biến – Custom Format
Bài 5 Nhập dữ liệu cùng lúc vào nhiều ô dữ liệu
Bài 6 Nhập dữ liệu sử dụng Form nhập dữ liệu Data Form
Bài 7 Nhập dữ liệu tự động với Recommend List
Bài 8 Nhập dữ liệu tự động với Fill Handle – Auto Fill
Bài 9 Nhập dữ liệu tự động với Fill Series
Bài 10 Nhập dữ liệu tự động với Flash Fill
Bài 11 Nhập dữ liệu tự động với Custom List
Bài 12 Data Validation_Ràng buộc nhập dữ liệu dạng số nguyên, số thập phân
Bài 13 Data Validation_Ràng buộc nhập dữ liệu dạng ngày, giờ
Bài 14 Data Validation_Ràng buộc nhập dữ liệu dạng Danh sách, theo độ dài của dữ liệu
Bài 15 Data Validation_Ngăn ngừa nhập trùng dữ liệu, ràng buộc nhập dữ liệu theo định dạng cho trước
Bài 16 Nhập dữ liệu từ nguồn bên ngoài_File text dạng txt, csv
Bài 17 Nhập dữ liệu từ nguồn bên ngoài_Từ Access, SQL Server, Oracle, IBM NetEtza
Bài 18 Làm sạch dữ liệu trên Excel_Xóa bỏ dữ liệu bị trùng lặp, sử dụng Text to Column
Bài 19 Làm sạch dữ liệu trên Excel_Thay đổi định dạng chữ, xóa dấu cách thừa
Bài 20 Bài thực hành tổng hợp_Tính số tiền trả góp hàng tháng để vay mua ô tô

Chương 4: Các công thức thường dùng trong quản lý dữ liệu và làm báo cáo

Bài 1 Các thành phần của công thức Excel
Bài 2 Toán tử số học, toán tử so sánh, toán tử nối chuỗi văn bản, toán tử tham chiếu
Bài 3 Thứ tự ưu tiên toán tử trong công thức Excel
Bài 4 Cách nhập hàm Excel và sử dụng hàm lồng nhau trong công thức
Bài 5 Tham chiếu sử dụng trong công thức kiểu A1
Bài 6 Tham chiếu đến ô hoặc vùng dữ liệu tại Sheet khác trong 1 file Excel
Bài 7 Tham chiếu tương đối, tham chiếu tuyệt đối, tham chiếu hỗn hợp
Bài 8 Tham chiếu kiểu 3D – Viết công thức tính toán giá trị từ nhiều sheet
Bài 9 Tham chiếu kiểu R1C1 – khi tiêu đề của cột cũng trở thành dạng số
Bài 10 Tham chiếu từ các file Excel khác bên ngoài
Bài 11 Name Manager_Các cách thức đặt tên vùng, sheet dữ liệu, quản lý các vùng dữ liệu đã đặt tên
Bài 12 Name Manager_Sử dụng tên động – Dynamic name range
Bài 13 Tổng quan về công thức mảng trong Excel
Bài 14 Các ví dụ sử dụng công thức mảng trong Excel
Bài 15 Thủ thuật_Hiện công thức thay vì kết quả của công thức, ẩn hoặc hiện giá trị 0
Bài 16 Thủ thuật_Tránh những lỗi thường gặp khi tạo công thức
Bài 17 Bài tập tổng hợp_Tính số tiền lãi tiết kiệm theo hình thức lãi nhập gốc quay vòng

Chương 5: Các hàm Excel sử dụng để tính toán, quản lý dữ liệu

Bài 1 Các hàm tính toán, tổng hợp dữ liệu, hàm logic, hàm xử lý chuỗi cơ bản
Bài 2 Các hàm xử lý chuỗi nâng cao_HÀM PROPER, FIND, SUBSTITUE, SEARCH, REPLACE, LEN
Bài 3 Các hàm tổng hợp dữ liệu nâng cao_Hàm SUMPRODUCT và hàm SUBTOTAL
Bài 4 Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao_Hàm VLOOKUP, HLOOKUP
Bài 5 Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao_Hàm MATCH, INDEX
Bài 6 Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao_Hàm INDIRECT
Bài 7 Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao_Hàm OFFSET
Bài 8 Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao_Hàm CHOOSE, ROW, COLUMN
Bài 9 Các hàm xác định thứ tự_SMALL, LARGE, RANK
Bài 10 Bài tập tổng hợp_Tạo danh sách phụ thuộc lẫn nhau (Chương 1)
Bài 11 Bài tập tổng hợp_Tạo danh sách phụ thuộc lẫn nhau (Chương 2)

Chương 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu nâng cao trong Excel

Bài 1 Sắp xếp theo một chiều, nhiều chiều với Custom Sort
Bài 2 Sắp xếp theo màu sắc, sắp xếp đảo ngược danh sách
Bài 3 Tổng quan về lọc dữ liệu với Auto Filter
Bài 4 Lọc dữ liệu với dữ liệu dạng số và chữ, và ngày tháng
Bài 5 Tổng quan về lọc dữ liệu với Advance Filter
Bài 6 Lọc dữ liệu với Advance Filter sử dụng AND, OR và công thức

Chương 7: Trình bày báo cáo trực quan thông qua biểu đồ

Bài 1 Các dạng biểu đồ thường dùng và trường hợp áp dụng
Bài 2 Sự khác nhau trong cách vẽ biểu đồ giữa các phiên bản Excel 2010, 2013, 2016
Bài 3 Những bước cơ bản để vẽ biểu đồ và tùy biến biểu đồ – Chương 1
Bài 4 Những bước cơ bản để vẽ biểu đồ và tùy biến biểu đồ – Chương 2
Bài 5 Biểu đồ hai trục tung
Bài 6 Kết hợp nhiều loại biểu đồ trên một đồ thị
Bài 7 Báo cáo Dashboard_Nguyên tắc tùy biến biểu đồ nhấn mạnh vào thông tin cần truyền đạt
Bài 8 Báo cáo Dashboard_Cách tùy biến biểu đồ

Chương 8: Tổng hợp, trình bày dữ liệu với Pivot Table, Pivot Chart, Slicer và Timeline

Bài 1 Tạo một báo cáo tổng hợp dạng Pivot Table cơ bản
Bài 2 Pivot Table nâng cao_Báo cáo nhiều lớp Multi-level Pivot Table
Bài 3 Pivot Table nâng cao_Thay đổi cách thức hiển thị kết quả của Pivot Table trong tab Layout
Bài 4 Cập nhật Pivot Table tự động với nguồn dữ liệu dạng Table
Bài 5 Nhóm các kết quả của Pivot Table – Group Pivot Table Items
Bài 6 Trường/dòng tính toán thêm – Calculated Field/Item
Bài 7 Tùy chọn hiển thị kết quả tính toán của Pivot Table – Show Value As
Bài 8 Tạo biểu đồ dạng Pivot Chart
Bài 9 Tạo bộ lọc dạng Slicers và Timeline

Chương 9: Định dạng báo cáo chuyên nghiệp với Conditional Formating

Bài 1 Một số kiểu định dạng có điều kiện cơ bản
Bài 2 Quản lý các Rule định dạng có điều kiện
Bài 3 Nâng cao_Tìm bản ghi trùng, so sánh 2 list, định dạng màu sắc khác nhau cho dòng

Chương 10: Một số nguyên tắc xây dựng báo cáo Dashboard

Bài 1  Một số nguyên tắc xây dựng báo cáo Dashboard

Chương 11: Bảo mật trang tính trong Quản lý dữ liệu với Excel

Bài 1 Bảo vệ trang tính, bảng tính bằng mật khẩu
Bài 2 Giới hạn ô dữ liệu được phép nhập dữ liệu vào

Chương 12: Giới thiệu khóa học tiếp theo của chủ đề này

Giới thiệu Giảng viên:

 • Ngọc Chiến MasterMOS là chuyên gia đào tạo tin học văn phòng với chứng chỉ MOS Master.
 • Anh có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, phân tích dữ liệu.
 • Anh được tin tưởng đào tạo trong các chương trình tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
 • Các ngân hàng anh đã tham gia giảng dạy: VCB, MBB, LienVietPostBank, NCB, OCB,
 • Các công ty viễn thông anh đã tham gia giảng dạy: Viettel Hà Nội, Ban Kế toán quản trị  – Viettel Group.
 • Các công ty tài chính, chứng khoán anh đã tham gia giảng dạy: công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI.
 • Anh đã giảng dạy cho hàng nghìn học viên, một trong những MOS Master do Microsoft chứng nhận toàn cầu.
 • Anh xây dựng các khóa học biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên gần gũi, dễ tiếp thu.
 • Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“.
 • Anh hiện là Giám đốc của MasterMOS Education.

Các khóa học cùng Giảng viên:

1 đánh giá cho Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel

 1. Nguyễn Thanh Bình

  Mình làm Ngân hàng, thường xuyên phải làm báo cáo nhưng lại mù tịt excel. Sau khi học xong khoá excel nâng cao, trình độ excel của mình đã được cải thiện đáng kể, công việc xử lý hiệu quả, nhanh hơn trước đây rất nhiều.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *