Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel

736.000

Quản lý dữ liệu và làm báo cáo trên Excel là một kỹ năng rất quan trọng bạn cần phải thành thạo khi làm chủ Excel. Với khóa học này, MasterMOS Education sẽ hướng dẫn bạn từng bước thành thạo kỹ năng này.

Quan ly du lieu va lam bao cao voi Excel
Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel

736.000