-33%

Phân tích dữ liệu với SQL – Level 1

1.200.000

Giúp bạn làm chủ được kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu với SQL để làm các báo cáo tự động, các phân tích thông minh. Ứng dụng SQL phân tích dữ liệu lớn trong các ngân hàng, tổ chức tài chính, viễn thông, bán lẻ.

Mô tả

Khoá học “Phân tích dữ liệu với SQL – Level 1” sẽ giúp bạn:

 • Làm chủ kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu lớn, nhiều dòng.
 • Ứng dụng SQL trong ngân hàng, tài chính, viễn thông, bán lẻ.
 • Giảm 90% thời gian làm các báo cáo định kỳ.
 • Khắc phục nhược điểm Excel “bị đơ” khi xử lý số lượng bản ghi lớn.
 • Chấm dứt việc xử lý báo cáo thủ công.
 • Tự tin làm chủ công nghệ xử lý dữ liệu hàng đầu trên thế giới.
 • Kiến thức công nghệ được dạy theo tư duy nghiệp vụ, dễ hiểu và ứng dụng.
 • Trở thành ngôi sao trong mắt đồng nghiệp và Sếp.
 • Tăng thu nhập nhờ thành thạo các kỹ năng chuyên sâu của khóa học.

Các nội dung phân tích dữ liệu với SQL trong khóa CƠ BẢN – Level 1:

 • Nắm được kiến thức cơ sở, nền tảng quan trọng về SQL và SQL Server.
 • Thành thạo về mô hình tổ chức cơ sở dữ liệu để xử lý dữ liệu,
 • Thành thạo về các kiểu dữ liệu, các câu lệnh làm việc với bảng dữ liệu.
 • Thành thạo các câu lệnh xử lý dữ liệu bên trong bảng dữ liệu.
 • Thành thạo cách tạo thủ tục tính toán để tự động hóa việc xử lý dữ liệu.
 • Dữ liệu xử lý xong được link từ SQL vào Excel để lên báo cáo tự động.
 • Câu lệnh SQL được minh họa thông qua ví dụ bằng Excel nên rất dễ hiểu.

Nội dung của khóa học Phân tích dữ liệu với SQL – Level 1:

Chương 1: Giới thiệu khóa học và các tài liệu hỗ trợ khóa học

1 Giới thiệu về nội dung, đối tượng, các học viên của khóa học
2 Giới thiệu các kết quả đầu ra của khóa học
3 Giới thiệu các tài liệu đính kèm khóa học
4 Link download các tài liệu đính kèm khóa học
5 Giới thiệu nhóm Facebook hỗ trợ học viên
6 Logic và trình tự học thực hành để làm chủ khóa học
7 Tạo các thư mục thực hành trên máy tính
8 Giới thiệu tài liệu độc quyền MasterMOS “Từ Excel tới SQL – Học SQL dễ dàng qua ví dụ bằng Excel”

Chương 2: Cài đặt SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu với SQL

1 Hệ điều hành nên sử dụng và cấu hình tối thiểu để cài đặt phần mềm
2 Hướng dẫn cài đặt phần mềm SQL Server
3 Xử lý các lỗi thường gặp khi cài đặt phần mềm

Chương 3: Tạo các Database để xử lý, phân tích dữ liệu với SQL

1 Đăng nhập SQL Server sử dụng Windows Authentication và SQL Server Authentication
2 Xử lý lỗi không đăng nhập được vào SQL Server
3 Giới thiệu mô hình dữ liệu để xử lý dữ liệu và làm báo cáo tự động trên SQL Server
4 Xây dựng 3 tầng dữ liệu INTERFACE, DATAMART và REPORT_SYSTEM – tạo các Database
5 Giới thiệu giao diện của SQL Server

Chương 4: Tạo các bảng dữ liệu Table để xử lý, phân tích dữ liệu với SQL

1 Tạo bảng dữ liệu bằng cách import dữ liệu có sẵn – Import Text file
2 Tạo bảng dữ liệu bằng cách import dữ liệu có sẵn – Import Excel file
3 Cách xử lý lỗi import file Excel
4 Các khái niệm khi làm việc với dữ liệu và cơ sở dữ liệu
5 Bài tập thực hành tự học số 1
6 Chữa bài tập thực hành tự học số 1

Chương 5: Các kiểu dữ liệu phổ biến thường dùng trong SQL Server

1 Các kiểu dữ liệu phổ biến thường dùng trong SQL Server
2 Nội dung ghi nhớ về kiểu dữ liệu

Chương 6: Các câu lệnh phân tích dữ liệu với SQL liên quan tới Table

1 Giới thiệu và chuẩn bị viết những câu lệnh đầu tiên
2 Cách thức viết câu lệnh, viết ghi chú và chạy câu lệnh trong SQL Server
3 Cách mở, lưu code thực hiện trong SQL Server và nguyên tắc học thực hành
4 Lệnh tạo bảng dữ liệu
5 Các lỗi thường gặp khi viết câu lệnh tạo bảng
6 Thêm cột dữ liệu vào bảng
7 Xóa cột trong một bảng
8 Đổi kiểu dữ liệu Data Type cho 1 cột dữ liệu
9 Đổi tên của trường dữ liệu trong bảng
10 Xóa toàn bộ dữ liệu trong 1 bảng
11 Xóa bảng dữ liệu
12 Yêu cầu bài tập thực hành tự học số 2
13 Chữa bài tập số 2 – phần 1
14 Chữa bài tập số 2 – phần 2
15 Hướng dẫn sử dụng Excel để viết câu lệnh SQL, tăng tốc độ viết câu lệnh

Chương 7: Các toán tử sử dụng trong câu lệnh SQL

1 Các toán tử sử dụng trong câu lệnh SQL

Chương 8: Các câu lệnh để tổng hợp, sắp xếp, phân tích dữ liệu với SQL

1 Cú pháp SELECT thứ 1
2 Cú pháp SELECT thứ 2
3 Cú pháp SELECT thứ 3
4 Cú pháp SELECT thứ 4
5 Cú pháp SELECT thứ 5
6 Câu lệnh WHERE để lọc dữ liệu
7 Câu hỏi bài tập từ số 3 tới số 8
8 Chữa bài tập từ số 3 tới số 8
9 Câu lệnh GROUP BY để tính toán, tổng hợp dữ liệu – phần 1
10 Câu lệnh GROUP BY để tính toán, tổng hợp dữ liệu – phần 2
11 Câu lệnh ORDER BY để sắp xếp
12 Ví dụ tổng hợp sử dụng SELECT, WHERE, GROUP BY, ORDER BY
13 Câu hỏi bài tập số 9, 10, 11
14 Chữa bài tập số 9, 10, 11

Chương 9: Các câu lệnh để tác động, chỉnh sửa dữ liệu với SQL

1 Câu lệnh INSERT INTO thứ 1
2 Câu lệnh INSERT INTO thứ 2
3 Câu lệnh INSERT INTO thứ 3
4 Câu lệnh INSERT INTO thứ 4
5 Câu hỏi bài tập số 12 – Rất quan trọng
6 Chữa bài tập số 12 – phần 1
7 Chữa bài tập số 12 – phần 2
8 Chữa bài tập số 12 – phần 3
9 3 dạng của câu lệnh UPDATE – phần 1 – giải thích qua minh họa Excel
10 3 dạng của câu lệnh UPDATE – phần 2 – giải thích ví dụ trên SQL
11 Câu hỏi bài tập số 13
12 Chữa bài tập số 13
13 Câu lệnh DELETE – 2 dạng của câu lệnh DELETE
14 Câu hỏi bài tập số 14 và chữa bài tập số 14

Chương 10: Các câu lệnh bổ trợ để phân tích dữ liệu với SQL hiệu quả

1 Câu lệnh UNION ALL, giới thiệu cách thức viết câu lệnh SQL lồng nhau
2 Nguyên tắc tùy biến để viết được câu lệnh UNION ALL và INSERT INTO linh hoạt
3 Câu lệnh UNION
4 Câu lệnh HAVING
5 Sử dụng AND
6 Sử dụng OR
7 Sử dụng IN
8 Sử dụng LIKE
9 Sử dụng BETWEEN
10 Câu hỏi bài tập số 15 và chữa bài tập số 15
11 Cách kiểm soát dữ liệu đầu vào có bị bất thường hay không

Chương 11: Một số hàm phân tích dữ liệu với SQL trong SQL Server

1 Các hàm tính toán cơ bản
2 Các hàm xử lý chuỗi
3 Các hàm xử lý ngày tháng
4  Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu Convert

Chương 12: Làm quen với bài tập tổng hợp để phân tích dữ liệu với SQL

1 Phần tóm tắt và giới thiệu nội dung tiếp theo
2 Bài tập số 16 – Tính số dư Dư nợ theo PGD, theo ngày
3 Bài tập số 17 – Tính số dư Huy động vốn theo PGD, theo ngày – Minh họa Excel
4 Bài tập số 17 – Tính số dư Huy động vốn theo PGD, theo ngày – Làm với SQL
5 Bài tập số 18 – Tính số dư Huy động vốn theo PGD và theo từng khách hàng, theo ngày – Làm với SQL
6 Bài tập số 19 – Tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng – Minh họa Excel
7 Bài tập số 19 – Tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng – Làm với SQL – phần 1
8 Bài tập số 19 – Tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng – Làm với SQL – phần 2
9 Nguyên tắc chung để làm các bài tập tính toán với SQL sao cho dễ hiểu, dễ xử lý lỗi, chính xác tuyệt đối

Chương 13: Tự động hóa phân tích dữ liệu với SQL dùng thủ tục Stored Procedure

1 Stored Procedure là gì? Lợi ích của việc tạo Stored Procedure
2 Tạo thủ tục Stored Procedure đầu tiên
3 Cách chạy thủ tục Stored Procedure
4 Thay đổi nội dung của thủ tục Stored Procedure
5 Bài tập 20 – Tạo thủ tục tính số dư Dư nợ theo PGD, theo ngày
6 Bài tập 21 – Tạo thủ tục tính số dư Huy động vốn theo PGD, theo ngày
7 Bài tập 22 – Tạo thủ tục tính số dư Huy động vốn theo PGD và theo từng khách hàng, theo ngày
8 Bài tập 23 – Tạo thủ tục tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng
9 Chốt lại nguyên tắc chung tạo Stored Procedure

Chương 14: Link dữ liệu từ SQL Server vào Excel, refresh – làm mới dữ liệu tự động

1 Các bước link dữ liệu từ SQL Server vào Excel
2 Đặt tham số để giới hạn điều kiện lấy dữ liệu từ SQL vào Excel
3 Đổi tham số ngày báo cáo, refresh dữ liệu tự động
4 Bài tập số 24 – Link dữ liệu bảng HDV theo PGD vào Excel
5 Bài tập số 25 – Link dữ liệu bảng biến động dư nợ theo Khách hàng vào Excel

Chương 15: Bài tập cuối khóa học “Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL”

1 Bài tập kiểm tra đầu ra để trao chứng chỉ hoàn thành khóa học

Chương 16: Định hướng, giới thiệu khóa học tiếp theo của chủ đề này

1 Định hướng, giới thiệu khóa học tiếp theo của chủ đề này

Giới thiệu Giảng viên:

 • Ngọc Chiến MasterMOS là chuyên gia đào tạo tin học văn phòng với chứng chỉ MOS Master.
 • Anh có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, phân tích dữ liệu.
 • Anh được tin tưởng đào tạo trong các chương trình tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
 • Các ngân hàng anh đã tham gia giảng dạy: VCB, MBB, LienVietPostBank, NCB, OCB,
 • Các công ty viễn thông anh đã tham gia giảng dạy: Viettel Hà Nội, Ban Kế toán quản trị  – Viettel Group.
 • Các công ty tài chính, chứng khoán anh đã tham gia giảng dạy: công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI.
 • Anh đã giảng dạy cho hàng nghìn học viên, một trong những MOS Master do Microsoft chứng nhận toàn cầu.
 • Anh xây dựng các khóa học biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên gần gũi, dễ tiếp thu.
 • Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“.
 • Anh hiện là Giám đốc của MasterMOS Education.

Các khóa học cùng Giảng viên: