Ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc

1.000.000

Khóa học “Hệ thống Ngữ pháp Tiếng Anh dành cho người mất gốc” được xây dựng dựa trên lý thuyết ngữ pháp đơn giản, dễ hiểu, đặc biệt phù hợp với người mất căn bản hoặc mới học Tiếng Anh.

Ngữ pháp Tiếng Anh
Ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc

1.000.000