Nghề phân tích dữ liệu – nghề hot thời 4.0

99.000

Khóa học sẽ giới thiệu và giải đáp mọi thắc mắc về nghề làm số liệu, báo cáo, phân tích dữ liệu và khoa học dữ liệu. Đây là một nghề hấp dẫn trong thời đại công nghệ 4.0

Nghề phân tích dữ liệu - nghề hot thời 4.0
Nghề phân tích dữ liệu – nghề hot thời 4.0

99.000