Làm báo cáo Dashboard trên Excel

868.000

Khóa học chuyên sâu nhất Việt Nam về làm báo cáo Dashboard trên Excel sẽ giúp bạn xây dựng được một hệ thống báo cáo đẹp và tự động, tương tác thông minh, giúp bạn thành NGÔI SAO trong mắt Sếp và đồng nghiệp

Làm báo cáo Dashboard trên Excel
Làm báo cáo Dashboard trên Excel

868.000