Học Excel cho người mới bắt đầu

568.000

Khóa học Excel được tiếp cận theo hướng đầy đủ, chi tiết theo từng nhóm tác vụ trong Excel, đảm bảo học viên tự tin làm chủ Excel sau khi học xong. Các nhóm tác vụ trong Excel như File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View.

Học Excel cho người mới bắt đầu
Học Excel cho người mới bắt đầu

568.000