Giải đề thi Vietcombank vị trí Quan hệ Khách hàng

1.390.000

Khoá học bao gồm trọn bộ 11 đề thi vị trí Quan hệ khách hàng vào Vietcombank từ 2017 đến nay (đề full) kèm lời giải và giải thích chi tiết.

Giải đề thi Vietcombank vị trí Quan hệ Khách hàng

1.390.000