Luyện và Thi Chứng chỉ tin học Thông tư 03

1.000.000

Khoá học trọn gói bao gồm Luyện thi chứng chỉ tin học theo chuẩn thông tư 03; thu xếp địa điểm thi; cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục (bởi đơn vị tổ chức thi).

Luyện và Thi Chứng chỉ tin học Thông tư 03

1.000.000