Đề thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2021

Đề thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2021
Ngoài Tổng cục Hải Quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế tuyển dụng 2021, Bộ Tài chính tiếp tục tuyển dụng cho Tổng cục Dự trữ với 579 chỉ tiêu trên toàn quốc, thông tin chỉ tiêu chi tiết các bạn theo dõi tại ĐÂY.…

Giao dịch viên Ngân hàng và những rủi ro có thể gặp

rủi ro giao dịch viên ngân hàng
Từ trước đến nay, khi nhắc đến rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nhiều người vẫn nghĩ rằng tần suất nhân viên tín dụng gặp rủi ro là cao nhất, nhưng thực tế không hẳn như vậy.…

URR – Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân hàng

URR
Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân hàng – Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements hay URR – là một trong những kiến thức nghiệp vụ mà nhân viên ngân hàng cần biết. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn về URR. …

Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất tiền

quy trình sản xuất tiền
Tiền được định nghĩa là phương tiện thanh toán phục vụ trao đổi hàng hóa, dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Có thể bây giờ bạn đang có rất nhiều “tiền” – nhiều tờ tiền trong tay, nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi tiền được tạo ra như thế nào chưa?…

Tài khoản và chứng từ trong kế toán cho vay

chứng từ kế toán cho vay
Nghiệp vụ kế toán là một nghiệp vụ cơ bản trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đối với nhân viên kế toán, hoặc những bạn có ý định làm trong lĩnh vực kế toán, chắc chắn không thể không biết về các loại tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán cho vay.…